embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Képzés
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy ez évtől kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok. Így szabadon választott tárgyként csak akkor hirdetünk órákat a „kifutó” évfolyamoknak, ha ők jelzik tanulási szándékukat.

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, kivétel a Sportmenedzser MSc képzés, ahol az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet rendelkezései értelmében a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A felsőoktatási törvény rendelkezése értelmében a régi (hagyományos) rendszerben megkezdett tanulmányok a régi rendszer szerint fejezendők be. (139/2005 felsőoktatási törvény 152. paragrafus 4. pont) Ettől az intézmény csak 2015.szeptember 1-től térhet el.
 • 40 év felettiekre vonatkozó törvény – A felsőoktatási törvény 150. § szerint: “Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.”
 • Nyelvtanulási problémákról

Képzési formák

Osztatlan képzés

A képzés keretén belül a hallgatók 2 szemeszteren keresztül (2. és 4. szemeszter) kötelezően választható tárgyként vehetik fel a szakági szaknyelvi tanulmányokat 2-2 kreditért. Szabadon választható tárgyként a 3. szemeszterben tanulhatják a Sportszaknyelvi alapismeretek tárgyat 1 kreditért. A tanulmányok mindhárom esetben gyakorlati jeggyel zárulnak.

A 2015/16 tanév II. szemeszterében az I. és a III. évfolyam hallgatói vehetik fel a tárgyat.

BSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Testnevelő-edző szak II. évfolyam – Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 3. és 4. szemeszterben kötelező.

 • Humánkineziológia szak I. évfolyam – Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

 • Rekreáció szak I. évfolyam - Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

 • II. évfolyamtól felfelé (kivétel a Testnevelő Edző II. évfolyam) bármely szak, bármely évfolyam (angol) – Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2-3. | Heti 2-2-2 óra | 3 szemeszter | 2-2-2 = 6 kredit

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév során íratott összes zárthelyi dolgozat elfogadása.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető.

2.) Levelező tagozat

Kötelező tárgy

 • Testnevelő-edző II. évfolyam – Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Összesen 16 óra (8+8), 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 3. és 4. szemeszterben kötelező.

 • Humánkineziológia szak I. évfolyam - Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Összesen 20 óra (10+10), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

 • Rekreáció szak I. évfolyam - Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2. Összesen 20 óra (10+10), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy.

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a  2. és 3. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

 • II. évfolyamtól felfelé (kivétel a Testnevelő Edző II. évfolyam) bármely szak, bármely évfolyam (angol) – Sportszaknyelvi alapismeretek (angol) 1-2-3. | Összesen 24 óra (8+8+8)| 3 szemeszter | 2-2-2 = 6 kredit | gyakorlati jegy

A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév során íratott összes zárthelyi dolgozat elfogadása.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető.

MA/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Humánkineziológia I. évfolyam - Szakági szaknyelv| heti 3 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy

A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.

  Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

  • Bármely szak, bármely évfolyam (angol) - Szaknyelv (angol) | heti 2 óra | 3 szemeszter | 2-2-2 kredit | gyakorlati jegy

  A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.

  2.) Levelező tagozat

  Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

  • Bármely szak, bármely évfolyam (angol) - Szaknyelv | heti 2 óra | 3 szemeszter | 2-2-2= 6 kredit | gyakorlati jegy

  A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.

  PhD képzés

  A TF Egyetemi Tanácsa (232/1998 (IX.30.) TF ET számú határozat alapján) értelmében a PhD-hez szükséges alapfokú nyelvvizsga a Sportszaknyelvi Lektorátusnál is megszerezhető. Minden egyes hallgatóval külön kell a vizsgát megbeszélni.

  A vizsga díja: 5.000 Ft

  Alapfokú nyelvvizsga PhD hallgatók részére
  az E.T. 1998. döntésével összhangban
  célja: hogy a jelölt bebizonyítsa, képes az adott nyelven a szakirodalom tanulmányozására, megértésére, cikkek-tanulmányok elkészítéséhez történő kivonatolásra.
  a vizsga nyelve: angol, német, francia, spanyol
  a vizsga időtartama: 80 perc
  a vizsga részei: 1.) idegen nyelvi (szigorúan szakmai) szöveg fordítása szótár segítségével – kb. 70 perc

  2.) rövid szakmai beszélgetés – kb. 10 perc

  vizsgára jelentkezés: folyamatosan, de minimum 2 héttel a vizsga előtt
  (jelentkezéskor kérjük egy a szakmájához szorosan kapcsolódó – min. 100 oldalas – szakkönyv, vagy folyóirat benyújtását, amit a jelölt a vizsga után azonnal visszakap.)
  vizsgadíj: 5. 000 ft (csekk titkárságunkon kérhető)
  A vizsgáztatás 2 tagú bizottság előtt történik. A vizsga tényéről igazolást állítunk ki. az igazolás kizáróla a PhD tanulmányokhoz fogadható el. Bármely más kérdéssel kapcsolatban kérjük a telefonszámaink valamelyikén tájékozódni!

  Pedagógus továbbképzés

  (egyelőre szünetel)

  Már egyre többen várakoznak egy újabb képzés megkezdésére. Terveink szerint minden évben legalább egyszer, egyenlőre távoktatási formában, kezdjük meg a továbbképzést. (Lásd a “Távoktatás” menüpontot!)

  Első, sikeres, akkreditált 120 órás angol tannyelvű továbbképzésünket még 1997 szeptemberében indítottuk. Azóta rengetegen jelentkeztek erre az azóta már a minisztérium által 5 évre akkreditált képzésünkre.

  A fő témakörök:

  • Általános, a sporttal kapcsolatos kifejezések
  • Atlétika
  • Torna
  • Labdajátékok

   - kézilabda

   - kosárlabda

   - röplabda

   - labdarúgás

   - tenisz

  • Úszás és vizisportok
  • Téli sportok
   - alpesi sielés
   - síugrás
   - sífutás
   - mű- és gyorskorcsolyázás
  • Olimpiák
  • Idegennyelvű edzés/testnevelési óra levezetés

  Emellett minden, ami belefér még a hallgatók érdeklődési körébe, ill. az időbe (pl. dopping, táplálkozási ismeretek, túledzettség, küzdő-, légi-, vízi-, extrém sportok)

  Követelmény: középszintű nyelvismeret.

  A tanfolyam elvégzéséről oklevelet állítunk ki.

  Jelentkezés: postán, telefonon, faxon, üzenetrögzítőn, email-en, az ismert címeinken. Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

  Tanfolyamdíj: 140.000 HUF (2004-ben)

  Akkreditálásra került EUROTRÉNER-képzésünk (I 300 730 – 586/99) is, amely ezt a tanfolyamot”fejeli” meg, 60 órával, és az alapkifejezésekre építve idegen tannyelvű órák látogatása, ill. gyakorló tanítás szerepel a tantervben. Várjuk érdeklődésüket!

  Tanfolyamdíj: 70.000 HUF (2000-ben)

  Távoktatás

  A sportszaknyelvi tanfolyamot – angol nyelven – távoktatási formában is meghirdetjük. Kérjük, érdeklődjenek a Lektorátuson!

  Programfelelős: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina lektorátusvezető

  A tanfolyam díja: (döntés alatt) + tananyag

  Időbeosztása: 20 hét folyamatos otthoni tanulással, megküldött tesztanyagokkal, 5 konzultációs időponttal (alkalmanként 3 óra). Az időpontokat a tanfolyam résztvevőivel történő megbeszélés után alakítjuk ki, hogy lehetőleg mindenkinek megfelelő legyen. A foglalkozások szombati napokon lesznek.

  A konzultáció helyszíne: Testnevelési Egyetem, Sportszaknyelvi Lektorátus, Főépület, III. em.

  Jelentkezési feltétel: középszintű nyelvtudás

  A programot 12 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezés és további információ a lektorátusvezetőnél a 487-9223 telefonszámon.

  Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

  Bármely itt nem szabályozott kérdésben szintén titkárságunkon kaphat felvilágosítást. (Főépület, III. emelet, 314. szoba).
  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...