embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Hírek, információk

Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)ÓrarendNyelvtanulási problémákrólSportszaknyelvi vizsgaTávoktatásKonzultációs időpontokKolléga óraFogadóóraNyelvi Labor mindenkinekHallgatói helyFordítás, lektorálás Sportszaknyelvi bizonyítványJáték! (quiz)

MSc, BSc (nappali tagozat)

A felsőoktatási törvény szerint a BSc képzésben (mind a nappali, mind a levelező tagozaton) egy államilag elismert középfok “C” típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához. Ennek hiányában a hallgatók ugyan elmehetnek záróvizsgázni, de a diplomát csak akkor kapják meg, ha bemutatják ezt a vizsgabizonyítványt a Sportszaknyelvi Lektorátus titkárságán és az bejegyzésre kerül a Neptunba. Az MSc Sportmenedzser szakon egy idegen nyelv felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgára van szükség a diploma kézhezvételekor.

Órarend >>>

ERASMUS hallgatók órái

  • angol: Mike Leszkai hétfő 13.45-15.15
  • magyar: Nagy Katalin szerda 9.45-11.15

A nyelvi órák helyszínei (Főépület, Sportszaknyelvi Lektorátus, III. emelet, hátsó folyosó)

  • Nagy Katalin (angol) - Főépület III. 320.
  • Nemerkényi Krisztina (angol) - Főépület III. 311 (Nyelvi Labor)
  • Mike Leszkai (angol) – Főépület, III. 322.

Nyelvtanulási problémákról

Tisztelettel kérjük az újonnan belépő bármely szakos hallgatókat, hogy amennyiben nyelvtanulási problémáikról (diszlexia, diszgráfia, stb.) orvosi papírral rendelkeznek – amellett, hogy megkapják felmentésüket a nyelvvizsga letétele alól a Fogyatékosügyi Bizottságtól -, fáradjanak fel hozzánk a Lektorátusra, mert szívesen látjuk őket óráinkon.

Sportszaknyelvi vizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 2016. április 15. (péntek), 8.00-11.30 óra. Jelentkezési és visszamondási határidő: 2016. április 4. (hétfő) 12.00 óra. Ezen időpont után semmilyen esetben sincs módunk jelentkezést elfogadni! Vizsgadíj-befizetés: a jelentkezők a csekket titkárságunkon vehetik át.

A szóbeli vizsga időpontjai: 2016. április 15. (péntek), 13.00–16.00.

A magnóhallgatás 12.00 és 12.30 között van. A hallgatóknak a szóbelire 11.45-re kell jönniük. Amennyiben valaki nem jelenik meg a megadott időpontban, az nem vizsgázhat.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a szóbeli jelentkezési lapot, amelynek tetején a vizsga típusa jelölve van!

Távoktatás

Amennyiben igény jelentkezik, a Sportszaknyelvi Lektorátus távoktatási formában is meghirdeti a sportszaknyelvi továbbképzést. A részletekért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Lektorátus vezetőjével.

Konzultációs időpontok

Az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állunk a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással kapcsolatos problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

  • Nagy Katalin: hétfő 13.45-15.15
  • Nemerkényi Krisztina: hétfő 13.00-13.45 és kedd 14.00-15.00
  • Mike Leszkai: hétfő 12.15-13.45 (vagy e-mailen bejelentkezve, máskor is)

Kérjük az előzetes bejelentkezést a konzultációkra!

Kolléga óra

  • A sok óránk miatt még nem dőlt el, hogy tudunk-e órákat felajánlani

Fogadóóra

Nemerkényi Krisztina lektorátusvezető (Főépület, III. 313.): kedd, ebédszünet (13.00-14.00), bejelentkezés alapján.

Nyelvi Labor

labor-02

Hallgatói felhasználói hely a Sportszaknyelvi Könyvtárban

A Sportszaknyelvi Lektorátus a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által kiírt “Szaknyelvoktatás fejlesztése” pályázaton elnyert 1,2 millió forint egy részéből felhasználói helyet alakított ki.

hely_k

A hallgatókat egy CD-olvasóval, szkennerrel, és nyomtatóval felszerelt számítógép várja. Terveink szerint a hallgatók a nyitvatartás ideje alatt önállóan tanulhatnak, gyakorolhatnak nyelveket a számítógép (és ha szükséges egy tanár) segítségével. A gép használata előzetes bejelentkezés alapján történik.

Fordítás, lektorálás:

Természetesen mindannyian készségesen állunk bárki rendelkezésére, akik munkájukat lektoráltatni, vagy átnézetni szeretnék. Azon kollégáknak pedig, akik nem rendelkeznek az adott nyelvből vizsgával, vállaljuk munkájuk fordítását, megfelelő díjazás ellenében. Mindkét esetben az a tiszteletteljes kérésünk, hogy időben kapjuk meg az anyagot, hogy a sietség miatt nehogy hibák maradjanak az anyagban. Ugyanez vonatkozik a Nemzetközi TDK idején a hallgatókra is.

Sportszaknyelvi bizonyítvány

Ára: 1.500 Ft

Azon hallgatóink részére, akik 1996/97. tanév II. félévétől kezdve két szemeszteren keresztül sportszaknyelvet hallgattak, és abból sikeres nyelvvizsgát tettek egyetemünkön, Sportszaknyelvi Bizonyítványt állítunk ki.

A bizonyítvány amellett, hogy igazolja a sportszaknyelvi tanulmányokat, felhasználható idegennyelv-tudás igazolására szakmai berkekben.

Igényelhető naponta d.e. 10-14 óra között titkárságunkon.

Játék

Keresse meg a következő szavakat az ábrában bármely irányban: BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY, TRUNKS, SCULL, START, POOL, LANE, T-LINE, LEGKICK, TURN, JUDGE, ROPE, STARTING, LOCK, SUBMERGE, FLIP, SOMERSAULT, TIMEKEEPER, BOTTOM LINE, PUSH, ENTRY, PULL, CATCH, FINS, CAP, TOWEL, GOGGLES, TUCK.

A megmaradt betűket sorba olvasva kapja a megoldást, melynek betűstruktúrája: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

© Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina

Az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állunk a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással kapcsolatos problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.
  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...