embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Sportszaknyelvi Lektorátus

Főépület, III. emelet | tel.: 487-9223, 487-9255 | fax: 487-9255 | web: tf.hu/nyelvi

Munkatársaink:

  • Fazakas Mónika (Móni) oktatási ügyintéző| 487-9200/61111 | moni@tf.hu
  • Mike Leszkai (Mike) angol anyanyelvi lektor | 487-9200/61145 | mleszkai@tf.hu | CV
  • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (Kriszta) lektorátusvezető angoltanár | 487-9223 | nhk@tf.hu | CV
  • Nagy Katalin (Kati) angoltanár | 487-9200/61105 | nkatalin@tf.hu | CV
  • Robert Pike (Bob) angol anyanyelvi lektor | 487-9200/61145 | Főépület III/318. | pike@tf.hu

(Kriszta, Mike, Móni, Kati, Bob)

Az 1949/50-es tanévben alakult egység feladata a hallgatók általános és sportszakmai idegen nyelvi tudásának olyan szintre emelése, amely képessé teszi őket arra, hogy az idegen nyelvű szakirodalmat önállóan tanulmányozhassák, hogy a szakmai tanulmányaikat külföldi intézményekben is folytathassák, ill., hogy a TF-en szerzett diplomájukat idegen nyelven is hasznosíthassák.

Az oktatás angol nyelven folyik a több pályázat eredményeként kiépített, korszerűen felszerelt nyelvi tantermekben és az audiovizuális nyelvi laboratóriumban. Az oktatást több mint 2000 kötetes lektorátusi könyvtár, valamint hang- és videotár segíti.

A munkatársak az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állnak a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással és a külföldi továbbtanulással kapcsolatos kérdéseiket, problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

Az időközben Sportszaknyelvi Oktató Központ címet is elnyert csoport bekapcsolódott a pedagógus továbbképzésbe. Az oktatási miniszter által akkreditált két programjában nagyszámú hallgatóság szerzett oklevelet.

Térítéses nyelvtanfolyamokat is szervezünk, és a nyelvvizsgákkal kapcsolatos egyéb kérdésekben is készséggel adunk tájékoztatást.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...