embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése





Pedagógia és Módszertani Tanszék

Főépület, II. emelet | 487-9231 | web: tf.hu/ped

Tanszékvezető:
Dr. Borosán Lívia egyetemi docens | 487-9200/61015 | Főépület II/68/2. | borosan.livia@tf.hu | CV |fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Professor Emeritus:
Dr. Gombocz János | 487-9287 | Főépület/II/82. | gombocz@tf.hu | CV | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Professor Emerita:
Bíróné dr. Nagy Edit | birone@tf.hu | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Egyetemi docens:
Dr. habil. Bábosik Zoltán | 487-9200/61396 | Főépület II/72. | babosik@tf.hu | CV | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Egyetemi adjunktus:
Budainé Dr. Csepela Yvette | csepela@tf.hu | CV | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Testnevelő tanár:
Csordás-Makszin Ágnes | 487-9283/61283 | Főépület II/73. | makszin.agnes@tf.hu | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Óraadók:
Dr. Makszin Imre, a tanítási gyakorlatok vezetője | 487-9283/61283 | Főépület II/73. | makszin@tf.hu | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján
Szabó Eszter | szabo@tf.hu | fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Tanszéki titkárság:
Dr. Fábiánné Lepsényi Laura | 487-9231 | Főépület/II/68/2. | laura@tf.hu
Zimits Krisztina | 487-9231 | Főépület/II/68/2. | zimits.krisztina@tf.hu

A tanszék 2015 szeptemberében jött létre az egyetemi struktúra átszervezését követően a Tanárképző Intézet keretein belül. Az itt folyó oktató-nevelő- és kutatómunka elsődleges célja, hogy a testkultúra különböző részterületeiről szerzett ismereteket integrálja, a hallgatók tudását szintetikus egységgé alakítsa, biztosítsa a leendő szakemberek pedagógiai felkészültségét, az elsajátított tudásanyagot alkalmazhatóvá tegye az iskolai testnevelésben, a testkultúra és sportmozgalom különböző színtereinek gyakorlatában.

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...