embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Gimnasztika / testnevelő-edző, levelező

Vizsgaforma: gyakorlati jegy

Tantárgykód: TBETORGIA1M

Kontakt órák száma: 8.

 • 1. 2008. 08.29. P, 13:35;
 • 2. 2008. 10. 03. P, 15:10,
 • 3. 2008. 11. 08. Szo, 8:00.
 • 4. 2008. 12. 05. P, 9:35.

Tantárgyfelelős: Gyulai Gergely egyetemi adjunktus

Követelmények: A félév elméleti anyaga, előadás és otthoni tervezési feladatok formájában kerül feldolgozásra.

Gyakorlati jegy összetevői:

 • Gyakorlat (50%): szabadgyakorlatlánc bemutatása.
 • Elmélet (50%): zárhelyi dolgozat a félév elméleti ismereteiből. (szaknyelv, rajzírás, terminológia, alapfogalmak, gyakorlat-és mozgásrendszer, erőkifejtési módok rsz.-e)

Aláírási feltételek: házi beadványok elkészítése és leadása a meghatározott időpontig. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti hiányzási feltételek betartása. (legfeljebb egy dupla óráról való hiányzás vagy késés elfogadható.)

Kérjük, hogy minden hallgató különös tekintettel a vizsga napján pontosan jelenjen meg a megfelelő ruházatban!

Követelmény-pótlási lehetőség a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

Vizsgára bocsátás feltétele:
A vizsgára mindenki hozza magával a félév során elkészített, észrevételek alapján kijavított házi dolgozatait (zsűrizett munkák előnyt jelentenek). A dolgozatok áttekintése 15 perccel a vizsgák megkezdése előtt esedékes. A házi dolgozatokkal kapcsolatos általános elvárás a borítólappal, címmel, névvel ellátott egyéni munka. (Ne hagyják figyelmen kívül a formai követelményeket és a terjedelmi megkötéseket!). A házi dolgozatokat állítsák sorrendbe!

Első félév:

 • 1. Szaabadgyakorlat-lánc v. másolása TK.:105.o. (2. kurzusra).
 • 2. 5X2 ütemű gyakorlat +variációja+szaknyelv; (3. kurzusra).
 • 3. Statikus helyzet és dinamikus mozdulatelemzés (definíció); (3. kurzusra).
 • 4. Erőkifejtési módok, nyújtó-és ernyesztő hatások ábrázolása;(3. kurzusra).
 • 5. Kondicionálás az óra körül. (4. kurzusra).
 • 6. Egy természetes mozgásminta variációja. (4. kurzusra).

Emlékeztetőül a házi dolgozatok feladatai:

 • Szaabadgyakorlat-lánc v. másolása TK.:105.o.
 • Tervezzen rajzírással 5 db kétütemű szabadgyakorlatot, variálja ütemszámmal (tempóváltoztatás, A:lassú, B:gyors, C:mozgásszünet, D:utánmozgás, szimmetria, ismétlésszám) nyolcüteművé, a megfelelő jelek alkalmazásával, egészítse ki a gyakorlatait 32 üteműre! írja le a gyakorlatokat variációival együtt szaknyelven alkalmazva a szakleírás szabályait!
 • Részletesen definiáljon egy statikus helyzetet és egy mozgásos alapformát a tér-, idő-, dinamikai összetevőkkel az 1. sz. dolgozat elemeit felhasználva! (Egyénre szabott feladat). Terjedelem kb. másfél oldal A/4.
 • Tervezzen rajzírással gyakorlatokat a különböző hatású alapformák (dinamikus és statikus erősítő, dinamikus és statikus nyújtó, ernyesztő) illusztrálására.
 • Kondicionálás az óra körül: Tervezzen a “Kondicionálás az óra körül” kiinduló helyzeteiből induló 12 db 2x nyolcütemű, szabadgyakorlatot. A 12 gyakorlat célja 12 tetszőleges izomcsoport dominánsan statikus nyújtása legyen. A gyakorlatok első nyolcas ütemszám variációi folyamatosan ismételhető gyakorlatot alkossanak, a másodikban az utolsó ütemszámokat használja a következő kiinduló helyzetből induló gyakorlatcsoport megszakítás nélküli áttérésére.
 • Variáljon egy természetes mozgásmintát (járás, futás, ugrás, dobás, emelés, hordás stb.) a térbeli, időbeli szerkezeti és terhelési összetevőkkel; határozza meg a végrehajtási kritériumokat és azt, hogy az egyes variációk, mely motoros képességeket fejlesztik! 5-5 dominánsan valamilyen kondicionális és koordinációs képességet, 3 valamilyen izületi mozgékonyságot fejlesszen!

Kötelező irodalom:

 • Kerezsi E.: (1980) Torna, III. Sport, Budapest
 • Kerezsi Endre: Torna I.
 • Metzing M.: Gimnasztika jegyzet
 • Derzsy B.: A gimnasztika alapjai

Az órák ütemezése, tanmenet

1-2. óra

ELM:

 • Követelmények, ismertetése
 • Gimnasztika története, tárgya, cél-, feladat- és eszközrendszere, alkalmazási területei (különös tekintettel az iskolai testnevelésre).
 • A gimnasztika gyakorlatok tartalma, alapfogalmak.
 • A gimnasztika mozgás és gyakorlatrendszere.
 • Formai és funkcionális felosztása
 • Mozgásszerkezeti összetevők, mint a variálás eszköze.
 • Házi dolgozatok kiadása (1.)

GYAK:

 • szabadgyakorlatlánc betanítása.

3-4. óra

ELM:

 • Variálás és kombinálás összefüggései a motoros képességek megalapozásával és fejlesztésével
 • Szaknyelv, rajzírás.
 • Szabad- és természetes gyakorlatvariációk és kombinációk térbeli-, idobeli-, dinamikai és terhelési összetevőkkel.

ELM-GYAK:

 • szabadgyakorlatlánc gyakorlás.
 • Házi dolgozatok kiadása (2,3,4)

GYAK: A gimnasztika gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai (erősítő, nyújtó, ernyesztő hatások megjelenési formái, keringést fokozó mozgások, izolációs gyakorlatok).

 • Rendgyakorlatok: sorakozás, alakzatkialakítás időre, menet megindítás, megállítás.
 • Szabad- és eszköz nélkül végzett természetes gyakorlatvariációk kombinációk térbeli, idobeli, dinamikai összetevokkel zenére. Kreatív módszerek, “ötletgyártás” a hallgatók ötleteinek direkt és indirekt irányításával,
 • “Gimnasztika az óra körül”, “Kondicionálás az óra körül” módszer alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatok variálásában.

5-6. óra

GYAK: A gimnasztika gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai (erősítő, nyújtó, ernyesztő hatások megjelenési formái, keringést fokozó mozgások, izolációs gyakorlatok) szabadgyakorlatokkal.
ELM: felkészítés a ZH-ra.

 • Házi dolgozatok kiadása (5,6)

7-8. óra

Ellenőrzés, jegyek lezárása.

 • ZH (órán kívüli időpontban)
 • Szabadgyakorlatlánc bemutatása.
 • Házi dolgozatok ellenőrzése.
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...