embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Gimnasztika / szakedzői végz. épülő testnevelő tanári szak, levelező

Témakörök:

 • A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatrendszere.
 • Motoros képességfejlesztő gyakorlatok alapjai, tervezésének alapismeretei.
 • A gimnasztikagyakorlatok szervezetre kifejtett hatásai
 • A gimnasztikagyakorlatokban megnyilvánuló erőkifejtési módok rendszere.
 • Gyakorlatik elemzése az erősítő, nyújtó és ernyesztő hatások szempontjából.
 • Gimnasztika gyakorlatok variálása, kombinálása a terhelés terjedelmével és intenzitásával való összefüggései.
 • Gyakorlat-oktatási, vezetési módszerek.
 • Általános bemelegítés tervezési összeállítási szempontjai, a bemelegítés terhelés ellenőrzése, szabályozása, bemelegítő gyakorlatok vezetési technikája, módszerei.
 • Levezető, ernyesztő gyakorlatok jelentősége, célja, mozgásanyaga, vezetésének módszerei.
 • Ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. A különböző stretchingtechnikák alkalmazásának módszertana. Az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlődésének mérési módszerei.
 • Erőfejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Aerób, és anaerób állóképesség fejlesztés a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Koordinációs képességek fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával.
 • Sportágspecifikus célgimnasztika-gyakorlatok tervezési és összeállítási szempontjai.
 • Gyakorlatvezetési módszerek alkalmazása a bemelegítésben

Vizsgaforma: gyakorlati jegy.

Tantárgykód: TFDTORGIM1M

Kontakt órák: 10.

 • 1. 2008. 08.26. K, 8:00;
 • 2-3-4. 2008. 09. 29-30 és10.01 H-K és Sz, 11:10, 15:05, és 11:10;
 • 5. 2008.11. 03. H, 13:35.

Tantárgyfelelős: Gyulai Gergely egyetemi adjunktus

Követelmények: A félév elméleti anyaga, előadás és otthoni tervezési feladatok formájában kerül feldolgozásra.

Gyakorlati jegy összetevői

 • Gyakorlat (50%): saját tervezésű szab. gyakorlatlánc bemutatása.
 • Elmélet(50%): zárhelyi dolgozat a félév elméleti ismereteiből (órán kívül).

Aláírási feltételek: házi beadványok elkészítése és leadása a meghatározott időpontig. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti hiányzási feltételek betartása. (legfeljebb egy dupla óráról való hiányzás vagy késés elfogadható.)

Kérjük, hogy minden hallgató különös tekintettel a vizsga napján  pontosan jelenjen meg a megfelelő ruházatban!

Követelmény pótlási lehetőség a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

Vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgára mindenki hozza magával a félév során elkészített, észrevételek alapján kijavított házi dolgozatait (zsűrizett munkák előnyt jelentenek). A dolgozatok áttekintése 15 perccel a vizsgák megkezdése előtt esedékes. A házi dolgozatokkal kapcsolatos általános elvárás a borítólappal, címmel, névvel ellátott egyéni munka. (Ne hagyják figyelmen kívül a formai követelményeket és a terjedelmi megkötéseket!). A házi dolgozatokat állítsák sorrendbe!

Első félév:

 • 1. 5X2 ütemű gyakorlat +variációja+szaknyelv; (2. kurzusra).
 • 2. Statikus helyzet és dinamikus mozdulatelemzés (definíció); (2. kurzusra).
 • 3. Erőkifejtési módok, nyújtó-és ernyesztő hatások ábrázolása; (2. kurzusra).
 • 4. Saját tervezésű szabadgyakorlat lánc. (2. kurzusra).
 • 5. 67-68. oldalán található három testhelyzetes táblázat kitöltése, irányított domináns hatásokkal. (5. kurzusra).
 • 6. Bemelegítés tervezet az összes melléklettel (Karvonen, összesítés). (5. kurzusra)

Emlékeztetőül a házi dolgozatok feladatai:

 • Tervezzen rajzírással 5 db kétütemű szabadgyakorlatot, variálja ütemszámmal (tempóváltoztatás, A:lassú, B:gyors, C:mozgásszünet, D:utánmozgás, szimmetria, ismétlésszám) nyolcüteművé, a megfelelő jelek alkalmazásával, egészítse ki a gyakorlatait 32 üteműre! írja le a gyakorlatokat variációival együtt szaknyelven alkalmazva a szakleírás szabályait!
 • Részletesen definiáljon egy statikus helyzetet és egy mozgásos alapformát a tér-, idő-, dinamikai összetevőkkel az 1. sz. dolgozat elemeit felhasználva! (Egyénre szabott feladat). Terjedelem kb. másfél oldal A/4.
 • Tervezzen rajzírással gyakorlatokat a különböző hatású alapformák (dinamikus és statikus erősítő, dinamikus és statikus nyújtó, ernyesztő) illusztrálására.
 • Dr. Metzing M. “Vizsgasegítő jegyzet” 67-68. oldalán található három testhelyzetes táblázat kitöltése, irányított domináns hatásokkal.
 • Egyéni tervezésű szabadgyakorlat-lánc irányított tartalmi és formai megkötésekkel.
 • Készítse el a www. TFTI.hu honlapról kinyomtatott formanyomtatványra az általános bemelegítés tervezetet úgy hogy minden tartalmi formai és terjedelmi követelménynek megfeleljen! Mellékelje a pulzuskalkulációját és a pulzusgörbéjét!

Kötelező irodalom

 • Kerezsi E.: (1980) Torna, III. Sport, Budapest
 • Kerezsi Endre: Torna I.
 • Metzing M.: Gimnasztika jegyzet
 • Derzsy B.: A gimnasztika alapjai

Az órák ütemezése, tanmenet

1-2. óra

ELM: Edzői tanulmányok alatt elsajátított gimnasztikai ismeretek ismétlése, ALKALMAZÁSA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN.

 • A gimn. gyakorlat -és mozgásrendszere definiciókkal.
 • Szaknyelv rajzírás.
 • Erőkifejtési módok rendszere.
 • Egyszerűsített izomtérkép.
 • Mozgásszerkezeti összetevők, mint a variálás eszköze.
 • Gyakorlatvezetési módszerek.

GYAK: Saját tervezésű szabadgyakorlatlánc összeállítási elve.

 • Házi dolgozatok kiadása (1,2,3,4)

3-4. óra

ELM: Általános bemelegítés tervezési és összeállítási szempontjai ALKALMAZÁSA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN, a bemelegítés terhelés ellenőrzése, szabályozása, bemelegítő gyakorlatok vezetési technikája (ismétlés az edzői tanulmányokból).

 • Házi dolgozatok kiadása (5,6)

GYAK:

 • A bemelegítés 1. blokkjában (“mérsékelt nyújtóhatású blokk”) alkalmazható oktatási, vezetési módszerek és technikák.
 • A kiinduló helyzetek megtanítása, elrendelése vezényszóval és utasítással.
 • A mérsékelten nyújtóhatású testhelyzetek, és helyzetbekerülések oktatása, rámutatva a megcélzott izomcsoportokra. Érzetek és a célzott területek megnevezése, tudatosítása.
 • “Klasszikus” megtanító módszer.
 • Megmutatás, tanár által.
 • Megmutatás, tanítvány által, (bemutattatás),
 • Megmutatás, egyidejű utasítással,
 • Utasítás, imitált megmutatással,
 • Folyamatos gyakorlatvezetéssel,
 • A bemelegítés 2. blokkjában keringést fokozó gyakorlat blokk tervezetek tartalmi ellenőrzése, módszertani feldolgozása, gyakorlatminták, járásvariációk, futásvariációk, ugrás szökdelés variációk bemutatása, gyakorlatvezetési módszerek demonstrálása.
 • A bemelegítés “keringést fokozó, hőtermelő” blokkjában alkalmazható oktatási, vezetési módszerek és technikák oktatása, különös tekintettel a “folyamatos építkező” utasítással és egyidejű megmutatással kombinált módszerre.

5-6. óra

GYAK: bemelegítés folyt. és ALKALMAZÁSA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN.

 • Fő nyújtóhatású gyakorlatblokk, tervezése, módszertani feldolgozása, gyakorlatminták gyakorlatvezetési módszerek demonstrálása.

7-8. óra

GYAK: bemelegítés folyt. és ALKALMAZÁSA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN.

 • “Keringést fokozó” gyakorlatblokk (2) és az “erősítő hatású” gyakorlatblokk tervezetek ellenőrzése, módszertani feldolgozása, gyakorlatminták gyakorlatvezetési módszerek demonstrálása.

9-10. óra

Ellenőrzés, jegyek lezárása.

 • ZH
 • Szabadgyakorlatlánc bemutatása.
 • Házi dolgozatok ellenőrzése
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...