embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Társadalomtudományi Tanszék

Főépület, II. emelet | 487-9277, 487-9200/61341 | web: tf.hu/tarstud

Tanszékvezető:
Dr. Szikora Katalin egyetemi docens | 487-9200/61341 | Főépület/II/52. | szikora@tf.hu | CV

Professor emerita:
Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | 487-9297 | Főépület/II/53. | foldesi@tf.hu | CV

Professor emeritus:
Dr. Takács Ferenc | 487-9230 | Főépület/II/55. | takacs@tf.hu | CV

Egyetemi docens:
Dr. Farkas Péter | 487-9200/61202 | Főépület/III/305. | farkaspeter@tf.hu | CV
Dr. Gál Andrea | 487-9200/61124 | Főépület/III/306. | gala@tf.hu | CV
Dr. Kokovay Ágnes | 487-9200/61131 | Főépület/II/51. | akokovay@tf.hu | CV
Dr. Vermes Katalin | 487-9200/61312 | Főépület/II/56. | vermes@tf.hu | CV

Egyetemi adjunktus:
Dr. Dóczi Tamás | 487-9200/61148 | Főépület/II/56. | doczi@tf.hu | CV
Dr. Kenéz László | 487-9200/61312 | Főépület/II/56. | kenez@tf.hu | CV

Tanszéki előadó :
Dajkáné Lajtai Mária | 487-9277 | Főépület/II/54. | dajkane@tf.hu

Vendégelőadó:
Koltai K. Iván
Dr. Tibori Tímea
Dr. Szabó Lajos

Konzultációs időpontok (kérjük a tisztelt hallgatókat, hogy előzetes időpont egyeztetés végett forduljanak a tanszék adminisztrációjához!)

 • Dr. Szikora Katalin: kedd, 13,00 – 14,00
 • Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi: kedd, 12,45 – 13,45
 • Dr. Takács Ferenc: kedd, 12,00 – 13,00
 • Dr. Kokovay Ágnes: szerda, 13,00 – 14,00
 • Dr. Vermes Katalin: kedd, 13.00 – 14.00
 • Dr. Gál Andrea: kedd, 11,30 – 13,00
 • Dr. Farkas Péter: szerda, 10,00 – 11,00
 • Dr. Dóczi Tamás: szerda, 13,00 – 14,00
 • Dr. Kenéz László: kedd, 13,00 – 13,45
 • Szilágyiné Gáldi Bernadett: csütörtök, 13,00 – 13,45

Bemutatkozás

A korábban tanszéki csoportként működő szervezeti egység az 1955/1956-os tanévben vált önálló tanszékké.

A tanszék általánosan művelő bölcsészeti tárgyak oktatását végzi és a testkultúra társadalomtudományi aspektusú kutatását műveli, azt menedzseli mint “tudományos műhely”. Feladatainak homlokterében a filozófiai alapelvek, a világnézeti tájékozódás, a társadalmi jelenségek hátterének feltárása, a szociológiai szemléletmód megismertetése áll.

Az előadásokon és a szemináriumokon folyó vitákon a hallgatók választ kapnak az aktuális társadalmi és világnézeti problémákat érintő kérdéseikre, megismerkedhetnek a sporttal, testneveléssel kapcsolatos etikai és esztétikai problémákkal, valamint az olimpizmus eszméivel.

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...