embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Gyakorlatok

Sportegyesületi gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja: a sportszervező BSc szakos hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése, valamint az oktatás során megszerzett elméleti tudás alkalmazása. A sportegyesületi gyakorlat során a hallgatók megismerkednek az adott sportegyesület (TFSE egyik szakosztálya) felépítésével és céljaival, valamint betekintést nyernek az egyesület operatív működésébe.

Elvárások, feladatok

 • szakosztály felépítésének, működésének megismerése (célok, finanszírozás is) és gyakorlati feladatokba való bekapcsolódás;
 • szervezési feladatok: szakosztályi/egyesületi ügyrend és tájékoztatók összeállítása;
 • verseny- és edzésprogramhoz kapcsolódó feladatok – ismerete és egyszerűbb feladatok elvégzése;
 • hazai és nemzetközi versenyrendszer megismerése;
 • edzésprogram és versenynaptár összeállítása;
 • marketing és PR tevékenységek (közösségi média is);
 • szakosztály működését befolyásoló szövetségek megismerése;
 • fejlesztési lehetőségek feltárása;
 • TAO-val kapcsolatos lehetőségek, feladatok megismerése az érintette sportágak esetében.

A gyakorlat végzése és értékelése, a hallgatói érdemjegy megállapítása

 • A hallgató a gyakorlati helyen a jelen dokumentumban meghatározott időtartamban végzi gyakorlatát. A gyakorlatot végző hallgató teljesítményét egy az adott gyakorlati helyen dolgozó személy értékeli, amely értékelés a hallgató érdemjegyének megállapításakor számításba vételre kerül.
 • A gyakorlat teljesítésének feltétele a konzultációkon való részvétel.
 • A sportegyesületi gyakorlat során a hallgatóknak naplót kell vezetni az egyesületben elvégzett feladatokról és a gyakorlat során tanultakról a fent említett területek vonatkozásában.
 • Leadási határidő:
  • nappali tagozaton: (teljesítményértékelő lappal együtt) 2015. január 5.
  • levelező: (teljesítményértékelő lappal együtt): 2014. december 15.

A napló leadása kizárólag nyomtatott formában a Tanszéken, a teljesítményértékelő lap elküldhető email-ben is.

A választott egyesület nevét, az egyesületi gyakorlatvezető nevét és email címét kérném a tfgyakorlat@gmail.com címre megküldeni. Gyakorlatvezető: Rudas Eszter

elválasztó vonal (vízszintes)

Sportirányítási-eseményszervezési gyakorlat (nappali)

A szakmai gyakorlatok célja a sportszervező B.Sc. szakos hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése, valamint az oktatás során megszerzett elméleti tudás alkalmazása. Az eseményszervezés és sportirányítási gyakorlat során a hallgatók megismerkednek az adott sportszövetség felépítésével és céljaival, valamint betekintést nyernek operatív működésébe, illetve a sportesemények rendezésével kapcsolatos feladatokba.

A gyakorlat időtartama:

 • 13 hét/félév
 • 2×2 óra/hét

megjegyzés: tömbösített gyakorlatvégzés nem lehetséges!

Elvárások, feladatok:

 • válogatott mérkőzés/torna előkészítésével, lebonyolításával, lezárásával kapcsolatos feladatok
 • hazai és nemzetközi versenyrendszer megismerése
 • marketing és PR tevékenységek (közösségi média is)
 • versenynaptár tervezés/összeállítás
 • szezon alatti / közötti feladatok
 • válogatott keretek szakmai programjának összeállítása, feladatok
 • közgyűléssel kapcsolatos feladatok (előkészítésével, lebonyolításával, lezárás)
 • TAO-s/kiemelt sportág esetén: koncepció, pályázati és elbírálási rendszer
 • min. 3 különböző rendezvényen aktív részével, melyet a szövetség szervez (2 félév során összesen)

A gyakorlat végzése és értékelése, a hallgatói érdemjegy megállapítása:

 • a hallgató a gyakorlati helyen a jelen dokumentumban meghatározott időtartamban végzi gyakorlatát. A gyakorlatot végző hallgató teljesítményét egy az adott gyakorlati helyen dolgozó személy értékeli, amely értékelés a hallgató érdemjegyének megállapításakor számításba vételre kerül.
 • a gyakorlat teljesítésének feltétele a konzultációkon (3) való részvétel.
 • a sportegyesületi gyakorlat során a hallgatóknak egy min. 5 oldalas beszámolót kell készíteni a szövetségben, illetve a sporteseményen elvégzett feladatokról és a gyakorlat során tanultakról a fent említett területek vonatkozásában.

Leadási határidő (teljesítményértékelő lappal együtt): 2015. június 5.

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...