embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Hallgatóink

Itt találhatók a hallgatóknak szóló legfontosabb információk.

Hallgatói információk az önálló Testnevelési Egyetem kapcsán >>>

Ismételt vizsgadíj

Amennyiben Ön az aktuális vizsgaidőszakában egy adott tárgyból már 2 alkalommal felvett vizsgát, de azt nem sikerült teljesítenie, a 3. vizsgalehetőség nem engedélyezett, kizárólag Ismételt Vizsgadíj fizetése után.

Ennek módja:

 • Belép NEPTUN felületére
 • PÉNZÜGYEK – BEFIZETÉS fülre kattint,
 • ott találja (szürke négyzetben fehér betűvel): TÉTEL KIÍRÁSA – rákattint,
 • megjelenik egy ablak, ahol Ön kiválasztja: ISMÉTELT VIZSGADÍJ,
 • majd kiválasztja a tárgyat, amiből sajnos 3. vizsgára kell mennie.
 • Ekkor megjelenik a fizetendő összeg, mely 2000 HUF.
 • Nyomjon OK gombot.

Így létrejött egy aktív pénzügyi tétele, melyet rendeznie kell, ennek módja: pénzügyeinél a 2000 HUF mellett talál egy jelölő négyzetet, a “BEFIZET” oszlopban. Ezt kipipálja és a TOVÁBB gombra kattint. Ezek után magától érthető a folyamat.

Amint megtörtént a befizetés azonnal küldje el, mutassa be a befizetést igazoló dokumentumot (banki kivonat, print screen) az ügyintézőjének e-mailen vagy személyesen, aki ezek után fel tudja Önt jelentkeztetni vizsgára. Fontos, hogy amíg a hiteles igazolást nem mutatja be, addig ügyintézője nem vehet fel vizsgát Önnek! (A bizonylat meghamisítása Fegyelmi Eljárást von maga után!)

elválasztó vonal (vízszintes)

Az egyéni tanulmányi rendről

A jogszabályi hátteret a TVSZ 22.§-a biztosítja.

Az a hallgató, aki párhuzamos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (más szakon, esetleg karon is tanulmányokat folytat), vagy részképzésben vesz részt (pl. ERASMUS!), élsportoló, vagy rendkívüli szociális helyzetbe került hallgató is élhet a kérelemmel.

Figyelem!

A TVSZ 22. § (1) szerint:

A Tanulmányi és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik a mintatanterv első két félévét teljesítették.

Az egyéni tanrend kérelmezése az alábbi módon történik:

A hallgató a kérelemmel végigjárja a Tanszékeket, felkeresi az oktatókat és aláíratja velük  az adott tárgyakat.

A kérelmet a hallgató az aláírások megszerzése után adja be a Tanulmányi és Vizsgabizottságnak, majd a döntés és a határozat megírása után a Tanulmányi Osztály értesíti az érintett hallgatókat.

További fontos momentum, hogy az egyéni tanulmányi rend csak az adott szemeszter szorgalmi időszakára szól. A tárgyakhoz tartozó vizsgákat a szemeszter vizsgaidőszakán belül kell letenni, mint a többi hallgatónak.

Az ERASMUS programban résztvevő hallgatók automatikusan megkapják külföldi részképzésük idejére az engedélyt, de mindenki más esetén ez csupán adható. Vagyis a TVB-nek mérlegelési jogköre van.

Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatók, mint az egyéni tanrend esetében, személyesen keresik fel az oktatókat és íratják alá a kérvényüket.

Ezután a hallgató a Tanulmányi Osztályon az ügyintézőjének adja le a dokumentumot, ami a személyi anyagába kerül.

Kérek minden hallgatót, a fentieket alaposan átgondolva adjon be egyéni tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet!

elválasztó vonal (vízszintes)

Adóigazolás

Hallgató felület használata / Pénzügy

Megosztási szabályok

Ezen a fülön olyan szabályokat vehet fel egy-egy félévhez, amely alapján a rendszer az adott félévben, azoknál a befizetéseknél, ahol a megosztást az intézmény engedélyezte, és amelyekről számlát lehet kiállítani, a kiállított számlákon a megadott százalékban, vagy a megadott összeghatárig a megosztási szabályban szereplő befizető fog szerepelni. Pl.: Ön felvesz egy olyan megosztási szabályt, hogy az a cég, amely felerészben fedezi az Ön költségtérítését, számlát is kapjon pontosan erről az összegről.

Az “Új felvétel” gombra kattintva jelenik meg a megosztási szabály rögzítését lehetővé tévő felület. Elsőként be kell állítania, hogy a szabály melyik félévre vonatkozik. Az “Érték típusa” mezőben azt adhatja meg, hogy az adott befizető az összes erre alkalmas tétel ez bizonyos százalékáról kapjon számlát (Százalékos megadás), vagy pedig egy bizonyos összeghatárig kívánja megjelölni befizetőként (Összeg megadás). A két jelölőnégyzet segítségével megadhatja, hogy kér-e az adott befizető számára számlát, és/vagy adóigazolást.

A befizető típusa mező esetében ki kell választania, hogy a felveendő befizető magánszemély (Partner) vagy jogi személy (Szervezet). Mindkét esetben, a Befizető mező melletti három pontra kattintva hívhatja be az Önhöz rendelt szervezetek, ill. partnerek listáját. A többi szükséges mezőt, az előzőek kiválasztása után a Neptun automatikusan kitölti, ezután, ha az összes adat stimmel, kattintson a “Mentés” gombra, és a megosztási szabály felvételre kerül a kiválasztott félévéhez.

Megosztási szabály törléséhez tegyen pipát a törlendő szabályok “Törlés” feliratú oszlopába, majd kattintson a “Törlés” gombra. Módosításra a sorvégi linkkel van lehetőség.

Adóigazolások kedvezményezettjei

Az “Adóigazolás kedvezményezettjei” fül arra szolgál, hogy a felhasználó itt jelezhesse, hogy egy-egy adóév tekintetében kinek a számára tart igényt adóigazolásra. Egy évhez az intézmény által megadott határidőig vehet fel kedvezményezettet, ez a határidő általában a következő év januárjának eleje tehát pl. a 2008-as befizetéseiről legkésőbb 2009. január elejéig jelezni kell, hogy kinek a részére van szüksége adóigazolásra. Új adóigazolás kedvezményezett felvételéhez kattintson az “Új kedvezményezett megadása” gombra, majd a megjelenő felugró ablakban először írja be az évet, amelyhez adóigazolást kíván felvenni, ezután az “Adóigazolások kedvezményezettje” mező mögötti három pontra kattintva a saját partnereinek listáját tekintheti meg. Itt azért nem szerepelnek a szervezetek, mint választható opció, mert költségtérítést csak magánszemély részére lehet kérni. Új kedvezményezett megadása esetén a kedvezményezettek kiválasztásakor megjelenik az adóazonosító is, amely névazonosság esetén segíti a választást.

A “Halasztást kér” jelölőnégyzetet csak akkor érdemes bepipálni, ha az adóigazoláshoz felvett partner maga a hallgató, mivel a hallgató az egyetlen olyan személy, aki megteheti, hogy tanulmányai végén kéri az adóigazolást az összes korábbi – hallgatóként eltöltött – félévére.

A felvitt kedvezményezettek módosítására is lehetőség van a “Módosítás” gombbal, illetve a sor végén található jelölőnégyzet kijelölésével, majd a “Kijelöltek törlése” gombra kattintva mód van a felvitt kedvezményezett törlésére.

elválasztó vonal (vízszintes)

Beiratkozás és tárgyfelvétel

A beiratkozás folyamata (NEPTUN)

A beiratkozás (regisztráció) az ‘Ügyintézés’ menüponton keresztül érhető el. Itt lehet a következő félévre regisztrálni, a “Beiratkozás” elnevezésű linkre kattintva. Majd a “Beiratkozási kérelmek” felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában szereplő “Új” feliratra kattintva megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy “Aktív” vagy “Passzív” státusszal szeretne regisztrálni. A megfelelő kiválasztása után a “Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia! (Ez a regisztráció csak akkor lehetséges, ha az ‘Információ’ menüpontban az “Időszakok” link alatt található Beiratkozási időszak! Ha nem vett fel eddig egyetlen tárgyat sem a félévre, de “Aktív” státusszal szeretne beiratkozni a képzésre, akkor a program a biztonság kedvéért rákérdez, hogy biztosan folytatja-e a beiratkozási folyamatot. A “Mégse” gomb funkciója ekkor annyit jelent, hogy a regisztráció nem történik meg, és mielőtt ezt megtenné, felveheti a tárgyait. Az “OK” gombbal pedig folytatni tudja a beiratkozás rögzítését. Természetesen, ezután is felveheti a tárgyait.)

Tárgyfelvétel folyamata (tárgyjelentkezés, kurzusjelentkezés)

Ehhez a ‘Tárgyak’ menüpontban kell kiválasztani a ‘Tárgyfelvétel’ linket.

1. Tárgylista megjelenítése: A megfelelő félév és a mintatanterv kiválasztása után a “Tárgytípus”-nál a “Mintatanterv tárgyai” opció választása esetén jelennek meg a kötelező és a kötelezően választható tárgyak. Az “Egyéb szabadon választható tárgyak” opció abban az esetben használható, ha az adott intézmény a szabadon választható tárgyait külön, a mintatanterveken kívül kezeli. Amennyiben ebben a listában nem talál tárgyat, akkor az csak annyit jelent, hogy intézménye a szabadon választható tárgyakat is beépítette a mintatantervekbe, így ekkor ennél a kérdésnél mindenképpen az “Mintatanterv tárgyai” opciót válassza! A “Csak a meghirdetett tárgyak” négyzet kipipálásával biztosíthatja azt, hogy a megjelenő tárgylistában csak azok jelenjenek meg, amelyek a kiválasztott félévben meghirdetésre kerülnek. A “Tárgyak listázása” gombra kattintva megjelenik a feltételeknek megfelelően szűrt tantárgylista.

2. Megjelenítési, keresési, sorrendezési lehetőségek a tárgylistában: A lista tetején beállíthatja, hogy egy lapon hány tárgy adatait jelenítse meg a rendszer. Ha a lista csak több lapra fér ki, akkor a lista tetején található, két irányba mutató nyilakkal, illetve a leugró menü segítségével tud lapozni. A nyomtató ikonra kattintva ki tudja nyomtatni az adott lapot. Ha megtaláltja a keresett tárgyat, akkor kattintson bármelyik adatára, és ekkor egy felugró ablakban megjelennek a kiválasztott tárgy adatai.

3. Tárgy adatok / Felvehető kurzusok fül: Itt láthatja a kiválasztott tárgyhoz az adott félévben meghirdetésre került kurzusokat, és itt veheti fel a tárgyat és annak kurzusát, vagy kurzusait. A kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani, hogy mely kurzusokat szeretné felvenni, majd alul a “Mentés” gombra kattintva tudja felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t. Több kurzust abban az esetben kell felvennie egy tárgyhoz, ha többféle kurzustípus (pl. elméleti és gyakorlati kurzus) is meghirdetésre került. Ebben az esetben minden kurzustípusból egyet-egyet kell felvennie. Kivétel ez alól a vizsgakurzus, amit viszont minden esetben magában kell felvenni, vagyis nem vehet fel egy tárgyhoz vizsgakurzust és más típusú kurzust egyszerre. Kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha:

 • teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket,
 • van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő/limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit),
 • az összes típusú kurzusból (pl. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet,
 • előzetes, vagy végleges tárgyjelentkezési időszak és kurzusjelentkezési időszak van,
 • még nem teljesítette a tárgyat korábban.

Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzus bármely adatára, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai.

4. Tárgy leadása: Ha felvett egy tárgyat, de valamilyen oknál fogva le szeretné adni, akkor azt a ‘Tárgyak’ menü ‘Felvett tárgyak’ menüpontjában teheti meg. Ezen az oldalon láthatja azokat a tárgyakat, amelyeket az aktuális jelentkezési időszakban felvett, és itt van lehetősége kurzust változtatni, illetve leadni a tárgyait. Ha valamelyik tárgy sorában a “Tárgy leadása” linkre kattint, akkor a rendszer előbb visszakérdez, hogy tényleg le akarja-e adni az adott tárgyat, és amennyiben erre igennel válaszol, akkor kerül a tárgy leadásra, és ezzel el is tűnik a felvett tárgyak listájából. Természetesen a tárgyjelentkezéssel együtt ekkor a kurzusokra való jelentkezése is törlődik, erről visszajelzést is kap. (Tárgyat leadni előzetes, vagy végleges tárgyfelvételi, ill. kurzusjelentkezési időszakban lehetséges!)

5. Kurzusváltoztatás: Ha egy már felvett tárgyánál szeretné megváltoztatni a kurzus(oka)t, ami(k)re jelentkezett, akkor ezt úgy teheti meg, hogy rákattint a tárgy valamelyik adatára, ekkor megjelenik a “Tárgy adatok” felugró ablak. Itt a “Felvehető kurzusok” fülön, a lista utolsó oszlopában ki kell jelölnie a felvenni kívánt kurzus(oka)t és eltávolítani a kijelölést a leadandó kurzus(ok) sorából, majd a “Mentés” gombra kattintva a rendszer átjelentkezteti a kívánt kurzus(ok)ra. Az átjelentkezés megtörténtéről, illetve az esetleges hibák okairól a rendszer visszajelzést ad.

A pótbeiratkozás csak különeljárási díj ellenében lehetséges, illetve a pótlólagos tárgyfelvétel és leadás – tantárgyanként – is csak különeljárási díj ellenében lehetséges a Tanulmányi Osztály fogadó idejében.

A különeljárási díj összege: 2700 Ft

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...