embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Preventív mozgásterapeuta

Felvételi vizsga: 2010. augusztus 30-án 09,00 órakor

Felvételi követelmények

 • Minimálisan BSc fokozatú sporttudományi végzettség, kivéve a sportmenedzser, vagy gyógytornász diploma.
 • Tudományos tevékenység előnyt jelent (publikációs jegyzék), de nem feltétel.
 • Egyesületnél vagy sportszövetségnél végzett sportszakmai gyakorlat (megfelelő igazolással) előnyt jelenthet, de nem feltétel.
 • Sporttevékenység (megfelelő igazolással) előnyt jelenthet, de nem feltétel.
 • Világversenyeken elért eredmények (megfelelő igazolással) előnyt jelentenek
 • A felvételi vizsgabeszélgetés formájában történik, melynek során a jelentkező motivációinak tisztázására, és a medicinális tantárgyakban (anatómia, biomechanika, biokémia, élettan) meglévő alapismeretek felderítésére kerül sor.

Képzési idő: 2 félév, 60 kredit

A képzés költsége: 300.000 Ft / szemeszter

Jelentkezési lap: letöltés (PDF formátum)

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 20.

Képzési cél
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

Kompetenciák

 • Edzésvezetés időseknek
 • Betegség-specifikus preventív mozgás terápia
 • Az életmód függő betegségek mechanizmusának alapfokú ismerete, elméleti és gyakorlati prevenció jártasság szintű tudása
 • Életmód-tanácsadás
 • Nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Orvostudományi alapismeretek (preventív medicina)
 • Kórélettani alapismeretek
 • Gerontológiai ismeretek
 • Biomechanika
 • Edzéselmélet
 • Mozgástan
 • Rekreációs alapismeretek

Személyes adottságok, készségek
A képzés során a gerontoterapeuta munkához elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek, attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés magas szintű ki- és tovább fejlesztése a fő cél.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • Gyakorlatvezetői tevékenység különböző közegben, mint pl. fittness és wellness központok, edzőtermek, szeniorok klubja, idősek otthona.
 • Életmód-tanácsadás

Képzettség megjelölése
preventív mozgásterapeuta

Szakdolgozat
Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően a Kar egységes követelményei szerint megfelelő formájú és tartalmú szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

Záróvizsga
A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése;
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése.

Szakfelelős: Dr. Radák Zsolt | 487-9216 | radak@tf.hu

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...